Kuvateksti

Ensimmäinen Suomen Sydänfysioterapeuttien järjestämä syventävä sydänfysioterapian Pro- koulutuskokonaisuus on viety läpi ja 25 opiskelijaa sai opintonsa päätökseen marraskuussa 2017.

Seuraava sydänfysioterapian Pro-koulutuksen (15op) kokonaisuus alkaa toukokuussa 2018 . Hakuaika koulutukseen 31.3.2018 saakka


Koulutuksen sisältö


 •  Sydänsairauksien patofysiologia ja lääketieteellinen hoito
 • Sydänpotilaan terapeuttinen harjoittelu
 • Sydänkuntoutujan suorituskyvyn arviointi
 • Työssä jaksaminen ja verkostoituminen
 • Verkko-opinnot ja kehittämistehtävä

Opintojen toteutus


 •  Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena
 • Kontaktiopetusjaksojen välillä opiskelija työskentelee itsenäisesti verkko-opintoja hyödyntäen.
 • Suomen Sydänfysioterapeutit ry vastaa koulutuksen toteutuksesta


Asiantuntijoina koulutuksessa toimivat

 • Kardiologi Juhani Sneck
 • Liikuntalääketieteen erikoislääkäri Kai Savonen
 • Liikuntafysiologi Arto Hautala
 • Sydänfysioterapeutti Leena Meinilä
 • Sydänfysioterapeutti Liisa Lumiaho

Aikataulu


Koulutuskokonaisuus alkaa toukokuussa 2018 ja päättyy huhtikuussa 2019


1. Lukukauden kontaktiopetus18.-19.5.2018 Kuopio


17.-18.8.2018 Kuopio


21.-22.9.2018 Punkaharju


22.-24.11.2018 Jyväskylä


2. Lukukauden kontaktiopetus25.-26.1.2019 Tampere


22.-23.2.2019 Jyväskylä


5.-6.4.2019 Kuopio

Lue esite.

Hakulomake
UKK-instituutin koutusta

Kaikki koulutuksemme löytyvät verkosta osoitteesta http://www.ukkinstituutti.fi/koulutustapahtumat.

Kirsi Repo
koulutussihteeri
UKK-instituutti
puh. 03 2829 600