Suomen Sydänfysioterapeutit järjestävät yhteistyössä Fysiolinen kanssa koulutuspäivän

Tampereella 14.6. 2019

Kouluttajina liikunta-alan asiantuntijat Heinz Lowis ja Yarkin Rodrigue Saksasta. Kouluttajilla on pitkä kokemus sydänkuntoutuksesta ja he ovat kouluttaneet sydänliikunnan parissa toimivia ammattilaisia ympäri maailman. Nyt meillä on ilo saada heidät myös Suomeen.

Koulutus sisältää sekä teoriaa, että käytäntöä ja pääpaino on käytännön sovelluksissa. Koska Heinz toimii kouluttamisen ohella myös käytännön potilastyössä, hänellä on näkemystä teoriatiedon käytäntöön soveltamisessa ja yksilöllisestä liikunnan annostelusta.

Suomen Sydänfysioterapeutit tarjoaa koulutuksen jäsenilleen maksutta. Muussa tapauksessa koulutuspäivän hinta on 80€. Ilmoittautumiset tästä.

Seuraa yhdistyksen nettisivuja, joilla ilmoitamme tarkempia tietoja koulutuspäivästä kunhan paikka ja ohjelma varmentuvat.

Kuvateksti

Ensimmäinen Suomen Sydänfysioterapeuttien järjestämä syventävä sydänfysioterapian Pro- koulutuskokonaisuus on viety läpi ja 25 opiskelijaa sai opintonsa päätökseen marraskuussa 2017.

Seuraava sydänfysioterapian Pro-koulutuksen (15op) kokonaisuus alkoi elokuussa 2018.

Jos riittävä määrä halukkaita ilmoittautuu, seuraava kurssi tullaan järjestämään syksyllä 2019


Koulutuksen sisältö


 •  Sydänsairauksien patofysiologia ja lääketieteellinen hoito
 • Sydänpotilaan terapeuttinen harjoittelu
 • Sydänkuntoutujan suorituskyvyn arviointi
 • Työssä jaksaminen ja verkostoituminen
 • Verkko-opinnot ja kehittämistehtävä

Opintojen toteutus


 •  Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena
 • Kontaktiopetusjaksojen välillä opiskelija työskentelee itsenäisesti verkko-opintoja hyödyntäen.
 • Suomen Sydänfysioterapeutit ry vastaa koulutuksen toteutuksesta


Asiantuntijoina koulutuksessa toimivat

 • Kardiologi Juhani Sneck
 • Liikuntalääketieteen erikoislääkäri Kai Savonen
 • Liikuntafysiologi Arto Hautala
 • Sydänfysioterapeutti Leena Meinilä
 • Sydänfysioterapeutti Liisa Lumiaho

Aikataulu


Koulutuskokonaisuus alkaa elokuussa 2018 ja päättyy huhtikuussa 2019


1. Lukukauden kontaktiopetus


17.-18.8.2018 Kuopio


21.-22.9.2018 Punkaharju


22.-24.11.2018 Jyväskylä


2. Lukukauden kontaktiopetus25.-26.1.2019 Tampere


22.-23.2.2019 Jyväskylä


5.-6.4.2019 Kuopio

Lue esite.

Hakulomake
UKK-instituutin koutusta

Kaikki koulutuksemme löytyvät verkosta osoitteesta http://www.ukkinstituutti.fi/koulutustapahtumat.

Kirsi Repo
koulutussihteeri
UKK-instituutti
puh. 03 2829 600